O firmie

zacieraczka

Pojęcie jakości staje się coraz ważniejsze i jest ściśle związane z wydajnością przedsiębiorstw porównywanych coraz częściej z ich odpowiednikami w danym sektorze przemysłu. Projektanci hal magazynowych i produkcyjnych, warsztatów samochodowych i innych obiektów przemysłowych mają świadomość, że równość i wytrzymałość posadzek przemysłowych mają żywotny wpływ na efektywność transportu wewnętrznego, wybór typu regałów magazynowych i urządzeń podnoszących precyzje pracy maszyn produkcyjnych. Posiadając tę wiedzę firma Retransbet S.C. podczas wykonywania swoich zleceń, czyli posadzek przemysłowych przykłada szczególną wagę do wyżej wymienionych czynników.

Przedmiotem działania naszej firmy jest specjalistyczne wykonawstwo posadzek betonowych (zbrojonych włóknami stalowymi, zacieranych mechanicznie z utwardzeniem powierzchniowym) oraz podkładów betonowych, napraw i zabezpieczeń betonu, nacinanie i wypełnianie spoin dylatacyjnych.

łata wibracyjna

Firma została założona w czerwcu 2006 r. i posiada w swoich szeregach bardzo doświadczoną grupę pracowników którzy pracowali przez ostatnie lata w największych wielkopolskich firmach zajmujących się wykonawstwem posadzek przemysłowych.

Działalność firmy obejmuje teren całego kraju. Gwarantujemy wysoką jakość wykonania i terminowe wykonanie robót. Cel ten uzyskujemy dzięki efektywnej organizacji pracy zapewnianej przez doświadczoną, inżynierską kadrę kierowniczą oraz staranne wykonawstwo dobranego zespołu pracowników posiadających długoletnie doświadczenie w branży posadzkarskiej. W firmie pracuje grupa 20 osób, optymalna powierzchnia posadzki dla grupy wynosi 1000 m² dziennie w okresie letnim natomiast w okresie zimowym wydajność podwajamy.